Havsfåglar, som häckar på klippor och stränder under sommaren, riskerar att förlora sina ägg och ungar i ett varmare klimat. På sikt hotar detta havsfågelpopulationer både i Östersjön och andra hav, enligt en ny studie från SLU.

De platser där havsfåglar häckar är ofta hårt exponerade för vädrets växlingar.

– Detta gör fåglarna väldigt sårbara för höga temperaturer och solsken, men det finns väldigt få studier som undersöker exakt hur det påverkar dem, säger Agnes Olin, forskare vid SLU, som har lett studien.

Forskarna har studerat hur höga temperaturer och solsken påverkar sillgrisslor på Stora Karlsö utanför Gotland.

– På Stora Karlsö har vi en unik forskningsmiljö där vi kan studera sillgrisslorna i detalj. Under de senaste åren har vi satt upp en mängd övervakningskameror som filmar fåglarna dygnet runt, vilket gör att vi fångar beteenden som kanske ofta missas med traditionella studiemetoder, säger Jonas Hentati-Sundberg, universitetslektor vid SLU.

Enligt studien påverkas fåglarna kraftigt vid höga temperaturer och solsken. Vid extremt höga temperaturer har forskarna vid några tillfället noterat att vuxna fåglar har lämnat sina ägg och ungar ensamma, vilket de annars endast gör vid stora störningar eller födobrist. De såg också flera fall där de ensamma ungarna dog i värmen.

– Under värmeböljorna i slutet av juni 2020 och 2022 var det riktigt illa och flera ägg och ungar från vårt studieområde gick förlorade. Med pågående klimatförändringar talar allt för att värmeböljor kommer bli ett allt större problem, för både sillgrisslor och andra havsfågelsarter, säger Agnes Olin i ett pressmeddelande.