Vilken roll bör forskare ta för att få genomslag i samhället och möta långtgående utmaningar, till exempel klimatfrågan? Det räcker inte att kommunicera fakta, även känslomässiga aspekter måste få ta plats, enligt en ny vetenskaplig artikel.

– Om kunskap ska kunna påverka måste den innehålla någon typ av handlingsrekommendation. Vi har bland annat analyserat hur Hans Rosling skapade berättelser och satte sin kunskap i ett större sammanhang. Genom tydliga och meningsfulla budskap – som dessutom framfördes på ett sätt som väckte känslor – fick han stort genomslag för sitt budskap, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet, en av forskarna bakom artikeln.

Resonemanget går att överföra till den pågående situationen med coronavirusets spridning i samhället. Rolf Lidskogs råd till forskare som vill nå ut är att delta i debatten – men samtidigt hålla huvudet kallt.

– Det gäller att vara öppen med den osäkerhet som finns, särskilt när händelseutvecklingen går så snabbt. Som forskare måste man våga vara lite kylig och stanna upp och reflektera, även i heta tider, säger Rolf Lidskog i ett pressmeddelande.