Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Hur ofta är vatten varmare än luften? Det undrade Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, när hon analyserade de tusentals mätningar som högstadieelever från 66 olika skolor i Sverige hade gjort under sensommaren och hösten 2016. – Studien är ett utmärkt exempel på hur medborgarforskning verkligen kan bli en vinn-vinn situation – eleverna lärde sig mycket om olika naturvetenskapliga ämnen samtidigt som forskare fick unika och mycket värdefulla data, säger Gesa Weyhenmeyer.  Frågan om temperaturskillnad mellan luft och vatten är viktig eftersom den har stor betydelse för gasutbytet mellan inlandsvatten och atmosfären. Inlandsvatten innehåller stora mängder växthusgaser och årligen släpps nästan lika mycket koldioxid ut som världshaven kan ta upp. Är vattnet varmare än luften så förstärks utflödet av växthusgaser från inlandsvatten till atmosfären medan den dämpas när vattnet förblir kallare än luften. Elevernas mätningar visar att vattnet allt oftare förblir betydligt kallare än luften. Att temperaturskillnaden mellan luft- och vatten blir allt större och att den är linjärt relaterad till lufttemperaturökningen var oväntat för forskarna. En jämförelse med automatiska luft- och vattentemperaturmätningar i 14 sjöar fördelade över hela jorden bekräftade elevernas resultat. – Resultaten är högst relevanta för FN:s klimatpanel, säger Gesa Weyhenmeyer.

Läs mer här (www.nature.com)