Forskare förbereder nu uppbyggnaden av ett stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas i FN:s klimatpanels nästa rapport.

Sedan FN:s femte klimatrapport publicerades 2013-2014 har forskare världen över förbättrat de modeller som används för att göra beräkningar över hur klimatet kan komma att utvecklas framöver. – Generellt kan man säga att modellerna nu har fler samband och återkopplingar mellan atmosfär, hav och land, och de har också högre upplösning så vi får fler detaljer, säger Ralf Döscher, klimatforskare på SMHI Rossby Centre. De nya beräkningarna bygger på nya scenarier för olika samhällsutveckling – från fortsatt stor förbränning av fossila bränslen, till en mer koldioxidsnål utveckling. – Med de nya samhällsscenarierna kan vi också undersöka vad som händer om vi avviker från Paris-avtalet, så att jordens medeltemperatur stiger mer än två grader, men lyckas begränsa koldioxidutsläppen med försening, säger Ralf Döscher. Under slutet av året kommer de första beräkningarna att göras av SMHI:s Rossby Centre och många andra institut i världen. De beräkningar SMHI gör kommer att finnas öppet tillgängliga för användare internationellt.