3000 till 6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften.

– Få känner till det här. Många tror till och med att det är tvärtom, att förnybart får så mycket stöd medan fossil energi få klara sig på egen hand, men så är det inte alls. Men med större kunskap om deras existens och omfattning kan reformer gå snabbare, säger Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Siffrorna har räknats fram av International Energy Agency (IEA). En orsak till att de inte får någon större spridning i klimatdebatten, tror Jakob Skovgaard, är att fenomenet är svåröverblickbart då stödet kan se ut på väldigt många olika sätt.

Hur ska då ett lands regering agera för att minska stödet till fossila bränslen? Jakob Skovgaard har studerat länder som lyckats, exempelvis Indien och Indonesien. Några gemensamma drag för när det fungerat är:

• När man reducerar ska man ta det steg för steg och inte göra hela sänkningen på en gång.

• Timingen är viktig. De som misslyckats med reformer av subventioner gentemot konsumenter har i högre utsträckning gjort det när oljepriset är högt jämfört med när det är låg.

• Involvera på förhand intressenter, exempelvis taxi- och bussektoren om det rör konsumtionssubventioner, eller gruvarbetare och representanter för lokalsamhället när det gäller produktionssubventioner.

• Kompensera de fattiga/berörda finansiellt, exempelvis genom stöd till hälsa eller nya jobb i områden med kolgruvor.

• Glöm inte att också mycket tydligt kommunicera på vilket det sätt de fattiga/berörda kompenseras.

• Erbjuda omskolning till de som förlorar deras jobb på grund av reformen, exempelvis gruvarbetare.