Sedan 2004 har stora regioner i Nordamerika och Eurasien upplevt oförväntade nedkylningar under höstarna. Forskare har länge trott att nedkylningen skulle minskade nettoutsläppen av koldioxid från landekosystemen, men i stället blev det tvärtom, enligt en ny studie.

Samtidigt som medeltemperaturen ökar globalt har stora delar av Nordamerika och Eurasien upplevt nedkylningar under höstsäsongerna sedan 2004. I en ny studie har ett internationellt forskarlag undersökt hur denna höstliga nedkylning påverkat ekosystemens koldioxidupptag och nettoutsläpp.

– Vi hade förväntat oss att se minskat nettoutsläpp av koldioxid i regioner med nedkylning. I stället såg vi liknande tendenser till ökade utsläpp oavsett om temperaturtrenderna var positiva eller negativa, säger Hans Chen, klimatforskare från Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Resultaten visar att ekosystemen i både regioner med uppvärmning och nedkylning totalt har släppt ut mer koldioxid på höstarna under 2004–2018 jämfört med perioden 1982–2003.

– Detta indikerar att utöver temperaturvariationer så kan även framtida klimatförändringar visas i andra aspekter, till exempel ökat underskott av vattenånga i luften, försämra ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Studien kan bli användbar i arbetet med att förbättra metoderna för uppskattning av koldioxidflöden från olika ekosystem.

– En stor del av klimatdebatten idag fokuserar på mänskliga koldioxidutsläpp. Men för att få en heltäckande bild av framtida klimatförändringar är det viktigt att även ta hänsyn till hur ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid kommer att förändras, säger Hans Chen i ett pressmeddelande.