En ny rapport har kartlagt tio kändisars flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet.

I en ny studie har forskare från Lunds universitet kartlagt tio internationella kändisars flygvanor under ett års tid. Allra mest flög Bill Gates som släppte ut 1600 ton koldioxid, följt av Paris Hilton och Jennifer Lopez på 1260 ton respektive 1050 ton. Det globala genomsnittet på utsläpp från flygtrafik är under 100 kg per person och år.

Enligt forskarna är de analyserade personernas beteende inte unikt utan finns hos många ekonomiska, politiska och kulturella eliter. Beteendet blir synlig i bland annat den globala ökningen av privata flygplan.

– FN fokuserar i det globala klimatavtalet på nationella utsläppsminskningar genom att de produkter och tjänster vi konsumerar skall bli mer klimatsmarta. Flygskamsdebatten fokuserar däremot på individens ansvar att konsumera mindre och mer miljövänligt. Detta drar uppmärksamhet till de globala eliternas förbrukning, säger Stefan Gössling, professor i turism vid institutionen för service management vid Lunds universitet och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Så här gick forskningen till: 

Tio kända personers konton på Instagram, Twitter och Facebook granskades. Alla inlägg relaterade till resor samlades, och startpunkt/resmål bestämdes. Flygkilometerna och utsläppen beräknades genom en analys av de mest direkta flygsträckorna. Med detta som underlag, och flygplanstyperna som användes, beräknades utsläppen.

När det gäller urvalet, prövade sig forskarna fram uppnå en jämn fördelning mellan kategorierna affärsmän, idrottare, konstnärer, artister.