Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar krävs mer varierad skog, enligt Skogsstyrelsen.

Skogar med olika sorters träd är mindre sårbara för de effekter som väntas av ett varmare klimat. En varierad skog står bättre emot skador vid till exempel stormar, torrperioder och angrepp av både skadeinsekter och svampar. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll inom flera områden, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Exempelvis minskar andelen blandskog med tall och gran både i norr och söder och dessutom minskar variationen i föryngringsmetoder. Skogsstyrelsen erbjuder nu skogsägare som vill bli bättre på att klimatsäkra skogen hjälp. – Vi vill att skogsägarna ska se möjligheterna med mer variation och tänka mer brett när det gäller skötsel av skogen, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist vid Skogsstyrelsen.  

Utvecklingen i svensk skog

  • Andelen blandskog med tall och gran minskar i både norr och söder.
  • Variationen i föryngringsmetoder minskar.
  • Andelen hyggen som föryngras naturligt med fröträd minskar och är nu under tio procent.
  • Andelen blandskog med både lövträd och barrträd minskar i landet som helhet.
  • Hyggesfria metoder ökar visserligen men tillämpas på mindre än en procent av den mark som används för skogsproduktion.
Källa: Skogsstyrelsen


Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Framtiden är osäker och oförutsebar. Det är riskabelt att anpassa skogen efter förutsagda förändringar eftersom de kanske inte inträffar. Något varmare jämfört med vad försök och skogar växt upp under är nog bra att utgå från men eftersom man inte vet hur mycket så ta till i underkant. När det gäller t ex nederbörd och storm om några decennier är prognoserna så osäkra att jag knappast tycker det är vettigt att försöka anpassa sig. Men vad som är vettigt och blivit vettigare är att göra skogen mindre sårbar för oväntade förändringar eftersom de kommer att bli vanligare i framtiden.
    Därför blir det viktigare att använda förädlat material. Det förädlade materialet bygger på prestande i många fältförsök utspridda i rum och tid och miljöer. Den naturliga evolutionen vet bara här och nu, men förädlingen tar hänsyn till variationer i tid och rum och i en fröodling finns föräldrar som presterat bäst i olika miljöer. Användning av utsäde från fröplantager är en av de åtgärder som bör rekommenderas av Skogsstyrelsen för klimatsäkring av Skogen!