Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

Tusentals märken och spår i havsbotten utanför västra Antarktis, som orsakades av isberg som bröts loss från packisen för drygt 10 000 år sedan, har nu kartlagts av den svenska isbrytaren Oden och forskare från Stockholms universitet, Cambridge University och British Antarctic Survey. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature och sprider nytt ljus över hur snabbt packisen en gång försvann från området runt Pine Island Bay i västra Antarktis.

Pine Island-glaciären är 250 kilometer lång och två kilometer tjock, och den snabbast smältande glaciären i Antarktis. Genom att kartlägga och analysera 10 831 skrapspår i havsbotten utanför den, och grannen Thwaites glaciär, har forskarna kunnat konstatera att de båda hålls på plats av de istungor som sticker ut i vattnet där glaciärerna möter havet.

När istungorna bryts upp minskar glaciärernas stabilitet och de kan snabbt kalva av isberg och dra sig tillbaka ända upp på land. Denna process inträffade förra gången för mellan 11 000 och 12 000 år sedan under klimatförhållanden som liknar de som gäller i dag.

– Vi har visat att detta inte bara är ett historiskt fenomen utan sannolikt kommer hända igen. Det skulle i sådana fall innebära att Antarktis isar på ett flertal ställen kan minska snabbare än vi tidigare räknat med, säger Marin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet och en av författarna av studien, i ett pressmeddelande.