Hur påverkas boende i industriorter som på grund av klimatomställningen har stora förändringar att vänta framöver? Det har forskare vid Linköpings universitet tagit reda på.

Lysekil, Luleå och Slite må ligga långt ifrån varandra geografiskt men de tre orterna har en sak gemensamt - här finns tung industri som står för stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp.

Klimatomställning gör att förändringar nu väntar dessa orter. Forskare har gått till botten med hur kommunpolitiker, näringsliv, fackföreningsfolk och ortsbor ser på denna omställning - och hur klimatpolitiken påverkar dem.

Det finns en hel del olikheter i forskarnas resultat utifrån de olika orternas specifika förutsättningar, men gemensamma drag var oro för att jobb ska försvinna och motsättningen mellan land och stad.

På alla tre orter vittnar forskare om känslan av att villkoren för klimatomställningen bestäms någon annanstans och att bördorna inte blir rättvist fördelade. Forskarna betonar därför vikten av dialog mellan politikerna på den nationella nivån och medborgarna lokalt.

– Om man vill erkänna att medborgarnas röster också spelar roll är det viktigt att skapa plats för dialog och aktivt visa intresse för att lyssna, säger Anna Bohman, universitetslektor på Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.