Sveriges miljöminister Lena Ek har tagit initiativ till en internationell rapport som ska visa hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

– De ekonomiska vinsterna och andra positiva effekter som ett aktivt arbete med klimatfrågor kan ge behöver uppmärksammas mer, säger Helen Ågren vid klimatenheten på miljödepartementet. Förhoppningen är att skapa ett mer positivt förhandlingsklimat kring FN:s klimatarbete i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Nya målgrupper

Syftet är att flytta perspektivet till ett ekonomiskt perspektiv där klimatforskningen inte längre är utgångspunkten. – I arbetet med klimatfrågan är det ofta miljöministrar som står i fokus, men genom att behandla frågan ur ett ekonomiskt perspektiv vill vi nå andra målgrupper så som finansministrar, stats- och regeringschefer och investerare, säger Helen Ågren. Målen om exempelvis ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning ska på så sätt integreras med vad som är optimalt för klimatet. – Vissa åtgärder kan då främja hälsa, jobb och tillväxt samtidigt som klimatpåverkan minskas. Det gäller att identifiera de åtgärder som skapar så kallade ”win win”-situationer. – Tanken är att samla all den erfarenhet som finns av framgångsrikt arbete med klimatfrågan. Vi vill sätta siffror på de vinster som ett aktivt klimatarbete kan ge, säger Helen Ågren.

Lyfta fram fler vinster

Utöver rena ekonomiska vinster vill initiativtagarna att rapporten även ska lyfta fram vinster på andra områden än de rent klimatmässiga, exempelvis positiva hälsoeffekter, bevarad biologisk mångfald och minskade problem med resurstillgänglighet. Sju länder har gått samman för att uppdra åt forskare och analytiker att studera dessa frågor närmre. Länderna är Norge, Sverige Storbritannien, Sydkorea, Etiopien, Colombia och Indonesien. Forskare och andra experter ska rapportera till en kommission bestående av erfarna ledare, till exempel industriledare och före detta finansministrar och statschefer. Rapporten ska slutligen granskas av världsledande ekonomer. Arbetet beräknas vara klart till Ban Ki-Moons högnivåmöte om klimat i september 2014.