Många mindre orter i Sverige gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta för bränder, och vi behöver göra en ordentlig kartläggning över vilka områden som är extra sårbara. Det betonar Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH.

– Det är hög tid att Sverige gör en ordentlig kartläggning av vilka områden som är extra sårbara för bränder. Det här steget saknas delvis i dag och leder bland annat till att det blir svårare att köpa in och allokera resurser på bästa sätt, säger Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH, som har kartlagt hur Kanada och USA kan minska sin sårbarhet för skogbränder. Förra året skrev han och några kollegor ett öppet brev till EU om behovet av mer forskning, vilket publicerades i vetenskapstidskriften Nature. Enrico Ronchi poängterar även att det i Sverige finns många mindre orter som gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta. – En ort kanske inte ligger kloss intill skogen, men har bara en väg att ta sig därifrån och blir därför plötsligt betydligt känsligare än grannbyn som ligger närmre. Evakuering kan försvåras av att vägarna rökfylls. Det hände nu senast i Grekland. I så fall behöver folk räddas via havet eller med hjälp av flyglyftning. I sin forskning, som han gjort tillsammans med forskare från brittiska Imperial College och National Research Council i Kanada, har han utvecklat ett redskap som möjliggör zonindelning av utsatta områden utifrån flera variabler, inte endast enstaka, såsom tidigare var fallet. – Men fortfarande är det en hel del vi inte vet. Exempelvis behöver vi en djupare förståelse för hur branden sprids. Vi behöver också lära oss mer om hur människor reagerar och tar till sig instruktioner i sådana här stressade lägen och hur de därför bäst bör utformas. Vi har också begränsad kunskap om hur folk kör när vägarna är rökfyllda, vilket gör att vi inte vet hur lång tid en evakuering kan ta, säger han i ett pressmeddelande.