Pandemins nedstängningar i södra Asien minskade utsläppen av kortlivade nedkylande partiklar i luften, medan de långlivade växthusgaserna knappt påverkades. Det visar en ny vetenskaplig artikel.

Luftföroreningar bildar partiklar i luften som reflekterar inkommande solinstrålning tillbaka ut i rymden, och på så sätt verkar nedkylande på klimatet. Forskarna kallar detta för en maskeringseffekt, eftersom det döljer klimatuppvärmningen som orsakas av växthusgaser.

Pandemin gav forskarna chansen att undersöka denna effekt lite mer ingående, genom en mätstation på Maldiverna utanför Indien som fångar upp luftmassor från den asiatiska subkontinenten, vars utsläpp minskade under pandemin.

– Genom detta storskaliga geofysiska experiment kunde vi påvisa att medan himlen blev blåare och luften renare så ökade dessvärre klimatuppvärmningen när dessa avkylande luftpartiklar togs bort, säger professor Örjan Gustafsson vid Stockholms universitet som ledde studien.

En fullständig utfasning av förbränning med fossila bränslen skulle alltså kunna resultera i snabb avmaskering.

– Under ett par decennier riskerar utsläppsminskningar att leda till en netto klimatuppvärmning på grund av luftpartiklarnas ”maskeringseffekt”, innan temperaturminskningen från minskade växthusgasutsläpp tar över. Men trots en initial klimatuppvärmningseffekt måste vi självklart ändå kraftfullt och snarast minska utsläppen, säger Örjan Gustafsson i ett pressmeddelande.