MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har det gett resultat.

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för bränder i skog och mark förlängs i Sverige i framtiden. Samhällets aktörer behöver stöd för att både förebygga, hantera och upptäcka eventuella skogsbränder.

Potentialen för satellit-övervakning av brand är störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt från människor är mindre.

– Redan under denna säsong har bränder upptäckts tidigt med hjälp av satelliterna. I maj detekterades en brand i Kosta i Lessebo kommun i Småland cirka 25 till 30 minuter innan larm inkom på annat sätt, säger Leif Sandahl, handläggare på enheten för naturolyckor och beslutsstöd på MSB.

Satelliter är ett nytt sätt att upptäcka bränder i Sverige, men skogsbrandsbevakningen med flygplan finns fortfarande kvar och är en viktig del av bevakningen.

– Bränder i naturen upptäcks genom både skogsbrandbevakande flygplan och satellitdetektion. Men som allmänhet är man också en viktig del av att upptäcka bränder. Upptäcker du en brand någonstans i naturen så ska du ringa 112, säger Leif Sandahl i ett pressmeddelande.