Naturen tar ett par miljoner år på sig för att förvandla växter och djur till naturgas, kol eller olja. Göteborgsbaserade företaget Swedish Algae Factory vill omvandla alger till olja på betydligt kortare tid.

Råvaran är kiselalger, var för sig inte synliga för det mänskliga ögat men när de breder ut sig bildar de en algpasta. När pastan utsätts för högt tryck och hög temperatur under kort tid bildas både kisel och råolja.
– Då får vi ut en råolja som har tagit upp koldioxid, säger Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory, ett företag sprunget ur forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Sofie Allert
Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory

Just nu arbetar Sofie Allert med att få finansiering till en demoanläggning som ska byggas på taket till en fiskodling någonstans på västkusten. Tanken är att algerna ska tugga i sig fiskodlingens avfallsvatten, framför allt ammonium, och efter ytterligare rening återförs vattnet till odlingen.

Råoljan kan antingen transporteras direkt till ett raffinaderi, eller användas för att tillverka plast. Hur mycket olja algerna kan producera är en fråga om utrymme. Tanken är att algerna ska odlas på befintliga tak.
– På tusen kvadratmeter algodlingsyta förväntar vi oss få fram 21 ton algbiomassa, varav sju ton är råolja, säger Sofie Allert.

Förutom råolja producerar algerna även nanoporöst kisel som kan användas till solceller eller för att tillverka batterier. Läkemedelsindustrin har visat intresse för att använda kiseln för att separera olika slags molekyler. När algerna processas till olja framställs även biokol som är rikt på fosfor och kan användas som gödningsmedel.

Läs mer här (www.swedishalgaefactory.com)