Tänk om det gick att skapa träd som var speciellt lämpade för biobränsle eller papperstillverkning. Forskare i Umeå kan ha hittat lösningen som ska snabba på omställningen till en biobaserad ekonomi.

Växtbiologer och andra forskare har länge försökt få träden att producera mer biomassa. Om varje träd innehöll mer biomassa skulle inte lika många behöva fällas för att producera bränsle, pappersmassa och andra produkter. Men försöken har fått andra, oönskade konsekvenser, som att växterna har förlorat i styvhet. Forskare i Umeå har istället fokuserat på vad som styr biomassans placering och uppbyggnad inne i cellen. Edouard Pesquet, växtforskare vid Umeå universitet, har lett studien som har publicerats i tidskriften The Plant Cell. Han jämför med att bygga ett hus. – När du bygger ett hus, vad är viktigast, att ha tillgång till betongen eller ritningen som styr hur väggen är konstruerad?

Träd som tillverkar mer biomassa

Genom att använda en ny metod kunde forskarna identifiera 605 proteiner som styr uppbyggandet av biomassan. De flesta proteiner hade dessutom en egen, specifik arbetsuppgift som inte överlappade någon av de andras. Proteinerna styr hur cellväggarna är placerade, hur tjocka de är och vilket mönster de har. Egenskaper som avgör hur man kan använda biomassan. Nu när proteinerna är identifierade kan forskarna gå vidare med nästa steg, att få proteinerna att ta tjänst hos människan och specialdesigna träd. – Vi kan ta fram träd som tillverkar mer biomassa per cell. Om du vill ha starkt trä kan du öka densiteten och kanske kan man få proteinerna att ta fram mer cellulosa som kan användas för att tillverka papper och textilier, säger Edouard Pesquet.

Samarbete med USA

Edouard Pesquet och de andra forskarna är knutna till projektet Bio4Energy som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och SLU i Umeå. Ett 20-tal företag ingår i projektet vars mål är att ta fram forskning för att underlätta omställningen till ett samhälle där oljan har ersatts med förnybar biomassa. Bio4Energy har fått 200 miljoner kronor från regeringens satsning på strategiska forskningsområden och forskare i projektet har hittills bland annat, tillsammans med energimyndigheten i USA, lyckats kartlägga generna hos ett träd.

Ett av de viktigaste forskningsområdena

Forskning för att ställa om till en så kallad biobaserad ekonomi pågår över hela världen. För att lösa klimatfrågan krävs en minskad användning av fossila råvaror och en del av lösningen är en större användning av förnybar biomassa.  EU har pekat ut området som ett av de viktigaste att utveckla och lyft fram det i sitt ramprogram för forskning, innovation och utveckling. Edouard Pesquet påpekar att det han och hans kollegor har gjort är grundforskning, och att metoderna för att specialdesigna träd ligger längre fram i tiden. – Vi vill exploatera den biomassa som användes i stor utsträckning förr i tiden men har ersatts med olja, och vidareutveckla dessa samt lära oss mer om hur träden bygger upp biomassa, säger Edouard Pesquet.

Johan Frisk

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det går att med skogsträdsförädling ändra träden så att det blir en bättre råvara. Skogsbruket kan i någon mån snabbt påverka plantorna genom val mellan befintliga föräldraträd. En del träd kan klonas. Väljer man arter med kort rotationstid och snabb uppförökning kan detta göras ganska snabbt.
    Men träden kan nog ändå bara ge råvara som behövs i stora kvantiteter under lång tid för vidareförädling till specifika produkter.