Många delar av Sverige har inte haft någon snö denna säsong. I en ny studie har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt vilka metoder för snölagring som fungerar bäst.

Även om en snöhög isolerats väl, smälter vanligtvis 15-30 procent av den bort till nästa säsong. Är isoleringen bristfällig försvinner betydligt mer än så. I en ny studie har forskare undersökt hur väl bland annat bark, flis, ensilage, sågspån och textilier med olika andningsförmåga bevarar snö.

– I dag används framför allt geotextildukar och olika träbaserade material för snölagring i Sverige. Det är lätt att få tag på och är ganska billiga material. Vår forskning visar att sågspån är väldigt bra för snölagring. Vi har faktiskt inte hittat något som är billigare eller bättre, säger forskaren Nina Lintzén, snöforskare vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Hennes råd till skidanläggningar som vill rädda eller förlänga säsongen genom att lagra snö är:

  • Täck snön du vill spara så tidigt som möjligt, helst innan smältningen har kommit igång.
  • Hitta en skyddad och gärna skuggig plats för snön du ska lagra. Var noggrann med att smältvattnet som bildas kan rinna undan – annars riskerar du att ha is och inte snö kvar till nästa vinter.
  • Håll ytarean så liten som möjligt, utan att högen blir så brant att täckmaterialet ramlar av. Snöhögens geometri spelar roll för ytsmältningen – värmen från luften påverkar mer än värmen från marken.