Sommaren är kort och intensiv – även för älgen. Kalvande älgkors energi ska räcka både till mjölk och att lägga på sig fett inför höstens parning och den energifattiga vintern. Därför måste kalvningen ske när det finns mycket foder.

Forskare vid SLU har studerat kalvningsdatum för älgkor från Växjö i söder till Nikkaluokta i norr. De 18 studieområdena är fördelade över 12 breddgrader och sex vegetationszoner.

– Förenklat så sker kalvningen 2,5 dagar senare för varje breddgrad vi rör oss norrut. Från Västerbotten och norrut födde älgkorna sina kalvar i genomsnitt 14 till 21 dagar senare än älgkor i Växjö, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi och ansvarig för studien.

I miljöer med stora säsongsvariationer som i Sverige är det fördelaktigt att anpassa kalvningen till det klimat som är mest sannolikt långsiktigt.

– I ett förändrat svenskt klimat ger våra data hopp för älgen – älgarna verkar historiskt ha anpassat sig till olika klimatförutsättningar. En allt tidigare vår skulle på kort sikt troligen påverka älgkor i norra Sverige mindre än älgkor i södra Sverige, säger Göran Ericsson i ett pressmeddelande.