För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

EU:s system för handel med utsläppsrätter inleddes 2005 i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet styrs av tillgång och efterfrågan på utsläppsrätter och reglerar i dag 40–45 procent av de svenska och europeiska växthusgasutsläppen.

Sedan den ekonomiska krisen 2009 har systemet brottats med ett stort överskott av utsläppsrätter. Detta har lett till fallande priser och att investeringar i till exempel alternativ till fossil energi inte lönat sig tillräckligt bra.

– Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre än tidigare för att öka klimatsmarta investeringar. Det gäller inte minst förnybar energi. En stabilare och högre prisbild behövs för att ny teknik ska tas fram och att företag ska våga ta omfattande investeringsbeslut för att ställa om energisystem och industri, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Systemet får nu för första gången en mekanism för att ta bort utsläppsrätter utan att motsvarande utsläpp sker.

Om reserven

  • Reserven etableras den 1 januari 2019.
  • Utsläppsrätter överförs till MSR i fall "överskottet" är högre än 833 miljoner ton.
  • Om denna tröskel överskrids överförs 24 % av överskottet till MSR årligen under 2019–2023 och 12 % därefter.
  • Utsläppsrätter återförs från MSR till marknaden om antalet i MSR är mindre än 400 miljoner ton.
  • Om denna tröskel underskrids återförs 100 miljoner ton till marknaden.
  • Överföring till och från MSR görs i praktiken genom att auktioneringsvolymen anpassas.
  • Utsläppsrätter som ännu inte satts på marknaden kommer att läggas i MSR (bland annat 900 miljoner utsläppsrätter som omfattas av "back-loading"-överenskommelsen från 2014 och icke-allokerade utsläppsrätter fram till 2020 motsvarande ca 550–700 miljoner ton).
  • Utsläppsrätter i reserven som överstiger föregående års auktionering annulleras årligen från och med 2023.

Källa: Naturvårdsverket