Det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt reducera risken för omfattande klimatförändringar.

Det slår det internationella forskningsprojektet New Climate Economy fast i sin rapport “Better Growth, Better Climate”, som lanserades i Sverige den 4 mars. Framtida ekonomiska tillväxt behöver inte se ut som den gjort tidigare, en modell som inneburit ojämn fördelning och hög kolanvändning. Genom strukturella och teknologiska förändringar går det bygga en hållbar tillväxt med större ekonomisk effektivitet. Kapitalet för nödvändiga investeringar finns idag och innovationspotentialen är omfattande menar rapportförfattarna. Det som krävs för att få till denna förändring är starkt politiskt ledarskap och pålitliga och förutsägbara policys. De investeringar som görs under de närmast 15 åren blir avgörande för framtida tillväxtmönster och därmed för världens klimatsystem. I rapporten identifieras tre fokusområden – stadsplanering, användning av landresurser och energisystem – där potentialen är extra stor för genomgripande förändringar och positiva resultat. New Climate Economy är ett globalt forskningsprojekt om ekonomi och klimat, och är från början ett svenskt initiativ. Syftet med projektet är att visa hur åtgärder för att minska klimatpåverkan kan förenas med olika ländernas ambitioner ifråga om ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och social utveckling.

Läs mer här (newclimateeconomy.report)