I en ny studie varnar forskare för att infertilitet hos hannar, orsakad av värme, kan göra att arter försvinner på grund av klimatförändringar vid lägre temperaturer än tidigare beräknat.

Genom att förutse vilka arter som riskerar att gå förlorade på grund av klimatförändringar kan vi planera strategier för bevarandet av dessa. Men tidigare forskning har fokuserat på vilken temperatur en organism inte kan överleva i, inte temperaturen då de inte längre kan föröka sig.

I en ny studie har forskare studerat 43 olika arter av bananfluga. Hos nästan hälften av alla arter var temperaturen då hannarna blev sterila lägre än temperaturen de inte kunde överleva i. Den naturliga förekomsten av dessa arter kunde också förutsägas mer korrekt av temperaturen som begränsar fertilitet. Hannar av arten Drosophila lummei blev till exempel sterila vid fyra graders lägre temperatur än begränsningen för temperaturen de kunde leva i.

– Vi har länge känt till att fertilitet påverkas av värme, det är till exempel en anledning till att däggdjur har testiklarna utanför kroppen. Så fler organismer än bananflugor får sannolikt nedsatt fertilitet av ett varmare klimat. Insekter kan inte heller reglera sin kroppstemperatur, och för djur som inte kan färdas långa sträckor kan det bli svårt att hitta en tillräckligt sval plats, säger Rhonda Snook, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.