Ett internationellt forskarlag har tagit fram foton som ökar förståelsen av fotosyntesen, vilket öppnar för utveckling av solbränslen.

I en ny studie publicerad i tidskriften Nature visar ett internationellt forskarlag bilder av det proteinkomplex som spjälkar vatten till vätejoner och syre i fotosyntesen. Bilderna kan hjälpa forskare att förstå den komplicerade vattenspjälkningsmekanismen och öppna upp för utvecklingen av effektiva och prisvärda system för att framställa solbränslen. – Jag har arbetat i 30 år för att förstå mekanismen för vattenoxidation i fotosyntesen. Resultatet är en dröm som gått i uppfyllelse! De här nya bilderna kommer att underlätta vår förståelse av den här komplicerade reaktionen på en detaljnivå som vi tidigare trodde var omöjlig, säger Johannes Messinger i ett pressmeddelande. Forskarna tror att resultatet kan hjälpa kemister att skapa liknande katalysatorer, vilket skulle öppna upp för utvecklingen av billiga och effektiva system som framställer solbränsle, alltså bränslen som framställts av solenergi. – Solbränslen är helt fria eller neutrala med avseende på koldioxidutsläpp, och bidrar därför inte till klimatförändringar. Solbränslen kommer att behövas för att förändra det fossilbaserade energisystemet till ett system baserat på förnybar energi. Behovet blir uppenbart om man tänker på att 80 procent av den globala energianvändningen är i form av bränslen. Även i Sverige sker över 50 procent av vår energianvändning i form av bränsle och bara 34 procent som el, säger Johannes Messinger.