Klimatomställning associeras kanske oftast med svårigheter och uppoffringar, men det finns även fördelar i den klimatanpassade staden.

– Det pratas ibland om 15-minutersstaden som ett mål. Det betyder att boenden ska kunna nå visst basalt utbud med gång eller cykel på max en kvart. Livsmedelsaffärer så klart, men även idrottsaktiviteter, grönområden, frisör, vårdcentral och caféer, säger Jamil Khan, lektor i miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet.

Färre fordon och mer publika stadsdelarnas kan öppna upp för andra värden.

– När man konkret tittar på frågan om stadsplanering upptäcker man att det finns så många fördelar med att planera staden för mindre trafik. Renare luft, mindre buller och säkrare trafikmiljö, säger Johanna Alkan Olsson, som forskar på hållbar omställning vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Hon tror också på fler träd, i synnerhet fruktträd.

– De ger mat och det som blir över kan fåglar äta. Omhändertagande av träd och skötsel av dammar ger jobbmöjligheter för personer i behov av omställningsjobb.