36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. Initiativet omfattar både egna utsläpp och effekter på samhällets omställning.

Den senaste IPCC-rapporten från FN:s klimatpanel visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt. Universitet och högskolor har i denna process flera roller, bland annat att utbilda medborgare och ledare som ska genomföra omställningen samt att utveckla lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser.

Men det nya ramverket, som initieras av KTH och Chalmers, syftar också till att minska klimatpåverkan från lärosätenas egen verksamhet. Det handlar exempelvis om tjänsteresor med flyg.

– Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om klimatfrågan och dess lösningar. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt, säger KTH:s rektor Sigbritt Karlsson i ett pressmeddelande.