Extrakt har tidigare rapporterat om hur värmen påverkar mjölkkor, ny forskning från SLU visar att hettan även påverkar älgarna negativt.

– Älgarna blir värmestressade och måste börja lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur redan vid 14 grader och vid drygt 20 grader börjar de flämta med öppen mun för att få ner kroppstemperaturen, säger Sheila Holmes, forskare vid SLU.

Älgarna drabbas dubbelt av torkan, då de växter djuren vanligtvis äter under våren och sommaren ger mindre näringsämnen under varma och torra somrar.

– Resultaten kan hjälpa oss till en bättre förståelse av på vilka olika sätt klimatförändringarna kommer att påverka älgar, men också andra arter anpassade för kallare klimat, säger Sheila Holmes.

Redan under sommaren 2018 såg forskarna negativa effekter av vädret på älgstammen.

– I år har det varit extremt torrt, men inte lika varmt som år 2018 och våren var dessutom sen och kall. Vi förväntar oss negativa effekter på älgstammen även i år, men förmodligen inte lika stora som år 2018 såvida inte vädret blir mer extremt, säger Fredrik Widemo, viltforskare vid SLU, i ett pressmeddelande.