Det krävs omedelbara och stora minskningar av koldioxidutsläpp inom alla sektorer om vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det fastslår forskarna i IPCC:s senaste rapport.

– Det är nu eller aldrig om vi vill begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, säger Jim Skea, ordförande i IPCC Working Group III.

Den fjärde april släpptes den tredje delen i den sjätte rapporten från IPCC:s rapport Climate Change 2022: Mitigation of climate change, som har godkänts av 195 medlemsländer.

– Vi är vid ett vägskäl. Besluten vi fattar nu kan säkra en framtid som är möjlig att leva i. Vi har verktygen och kunskaper som krävs för att begränsa uppvärmningen. Jag är uppmuntrad av klimatåtgärderna som genomförs i många länder. Det finns policies, regleringar och marknadsinstrument som är effektiva. Om dessa skalas upp och används mer utbrett och jämt, så kan de stödja stora utsläppsminskningar och stimulera innovation, säger Hoesung Lee, ordförande för IPCC.

Enligt rapporten kräver en uppvärmning begränsad till 1,5 grader att utsläppen toppar senast 2025 och minskar med minst 43 procent till 2030. Under samma period behöver metanutsläppen minskas med en tredjedel.

– Det är nu eller aldrig om vi vill begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Utan omedelbara och stora utsläppsminskningar i alla sektorer är det omöjligt, säger Jim Skea, ordförande i IPCC Working Group III i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det finns stora osäkerheter i alla skattningar av uppvärmningen och effekten av åtgärder. Det går såledeles inte att dra en skarp gräns typ ”nu eller aldrig”.
    Det är dock mycket stor chans att 1.5 grader uppnås de närmaste decennierna även om vi skulle minska utsläppen betydligt. Tyvärr visar ovilligheten att fatta tillräckligt starka politiska beslut att mänskligheten inte är villig att anpassa sin konsumtion till vad som behövs för att nå tvågradersmålet utan någon form av uppsugning och lagring av koldioxiden. Den mycket låga uppmärksamhet senaste IPCC rapporten fått i massmedia visar att intresset inte är stort. Sveriges senaste direkta bidrag tycks vara att subventionera bilinnehav, sänka priset på fossilt bränsle och planerna på inblandning av biobränsle, subventionera elbilar, subventionera elförbrukning, styrka försvaret som drar resurser från klimatomställningen.