De högerpopulistiska partierna spås gå framåt i det stundande EU-valet, vilket kan få stora konsekvenser för klimatpolitiken.

EU:s högerpolitiska partier har tidigare inriktat sig på migrationspolitiken och att minska EU:s makt, men nu tar de alltmer ställning i klimatfrågan, enligt Moa Mårtensson, statsvetare som forskar om EU vid Uppsala universitet.

– EU har i internationell jämförelse haft en ganska ambitiös klimatpolitik men om de här partierna nu går framåt kan det bli så att man river upp klimatöverenskommelserna efter valet.

Hon betonar att det finns stora skillnader inom EU.

– Sverige är ensamma om att ha klimatfrågan som den EU-fråga som allra flest väljare tycker är viktigast i valet. I stora delar av östra Europa tycker man exempelvis att det är mycket viktigare med försvaret, säger Moa Mårtensson i ett pressmeddelande.

Hon vill också sudda ut bilden av att det råder konsensus inom EU.

– Vi har forskat om opposition i nationell EU-politik och har där kunnat visa att den bilden inte stämmer. Det är mycket debatt och opposition. Partierna har väldigt olika uppfattning därför spelar det roll vad man röstar på, till skillnad från vad många tror.