Ett internationellt forskarlag har med avancerade material och ultrasnabb laserspektroskopi visat hur man med solens hjälp kan omvandla koldioxid till bränsle. Genombrottet kan bli en pusselbit för att minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären.

Det solljus som träffar jordklotet under en timme motsvarar i runda tal mänsklighetens totala energiförbrukning under ett helt år. Samtidigt ökar våra globala utsläpp av koldioxid. I en ny artikel har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, visat en möjlighet att fånga upp växthusgasen och sedan omvandla den till bränsle.

– I studien används en kombination av material som absorberar ljuset och använder dess energi för att omvandla koldioxid. Med hjälp av ultrasnabb laserspektroskopi har vi rett ut exakt vad som händer i den processen, säger Tönu Pullerits, kemiforskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Forskarna har studerat det porösa organiska materialet COF – kovalent organiskt ramverk - som kan absorbera solljus mycket effektivt. Genom att lägga till ett så kallat katalytiskt komplex till COF lyckades man, helt utan ytterligare energi, omvandla koldioxid till kolmonoxid.

Forskarna hoppas att upptäckten i framtiden ska kunna utnyttjas till att utveckla större enheter som på global nivå kan användas för att med solens hjälp suga upp koldioxid ur atmosfären och omvandla den till bränsle eller kemikalier. Det, menar forskarna, skulle kunna vara en av många lösningar för att få bukt med den klimatkris vi står inför.

– Vi har genomfört två initiala steg med två elektroner på en lång resa. Innan vi kan börja fundera på en koldioxidomvandlare måste många fler steg tas, och förmodligen måste till och med våra två första förfinas. Men vi har identifierat en mycket lovande riktning att ta, säger Tönu Pullerits.