Miljöintresset har vuxit under pandemin, enligt statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. En möjlig förklaring kan vara att vi konsumerar mindre och har ändrat vårt beteende.

Under de senaste tio åren har miljöintresset i Sverige varit högt och relativt stabilt, men under pandemin märks ett tydligt trendbrott där fler personer uppger sig ha ett större miljöintresse än tidigare. Det visar statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

De tillfrågade har svarat på enkätfrågan ”Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?” på en fyrgradig skala, från ”inte alls intresserad” till ”mycket intresserad”.

– I den senaste enkätundersökningen är det 3,09 i genomsnitt, och innan har det legat stabilt mellan 2,83 och 2,98. Man kan tycka att det inte är en så stor förändring, men eftersom det bara en fyrgradig skala så är det en betydande och signifikant skillnad, säger John Magnus Roos, forskare vid på Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han är förvånad över det växande miljöintresset, med tanke på att fokus i media har riktats bort från miljön och mot pandemin och folkhälsan.

– Det vi kan säga är att våra beteenden har förändrats och vi har dragit ner på vår konsumtion. Transporter, utlandsresor och klädinköp har ju minskat kraftigt och många har börjat leva på ett annat sätt. Det kan vara så att ens agerande nu ligger mer i linje med ett miljövänligt beteende, säger han.

Magnus Roos vittnar om en liknande trend under den globala finanskrisen mellan 2007 och 2008, då fler uppgav ett ökat intresse för miljöfrågor. Det här minskade sedan när krisen avtog och konsumtionen åter började ta fart.

–  Det kan bli så att vi kommer att uppleva en liknande utveckling även den här gången, men det kan även bestå, säger John Magnus Roos i ett pressmeddelande.