Imorgon startar FN:s klimattoppmöte COP28, som denna gång hålls i oljestaten Dubai, vilket kan få konsekvenser för mötets inriktning. Det menar klimatekonomen Thomas Sterner.

– Det är ju fossilbolagen som är en stor del av problemet genom sin verksamhet men också genom sin lobbyism. Det finns en uppenbar risk att deras oljeintressen får för stort inflytande. Samtidigt är ju dessa länder väldigt viktiga spelare och det är viktigt att på något sätt få med dem i förhandlingarna. De skulle ju också kunna bli viktiga spelare i förnybar energi och syntetiska bränslen i framtiden, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Han tror att utfasning av fossila bränslen och den så kallade Carbon Capture and Storage-tekniken (CCS), en teknik för att fånga in och lagra utsläppen, troligen kommer att bli en viktig fråga.

– Det kan låta självklart men producentländer, som värdlandet Dubai, vill fokusera på utfasning av utsläpp. Delar av miljörörelsen är väldigt negativa till CCS som en falsk lösning – just därför att oljeländerna är för. Jag tror ändå att det är viktigt att se på CCS positivt utan att tro att det därmed är fritt fram att fortsätta med fossila bränslen, säger Thomas Sterner i ett pressmeddelande.