För första gången kan forskare nu tillverka artificiell spindeltråd utan kemikalier. De gör det genom att härma spindelns förmåga att sänka ph-värdet. Tråden är lätt men starkare än stål och biologiskt nedbrytbar.

Forskare har länge försökt tillverka egen spindeltråd, något som tidigare inte har varit möjligt att göra vattenlösliga proteiner utan starka kemikalier. Nu har forskare (bland annat från SLU, KI, KTH, Uppsala universitet och Lunds universitet) lyckats framställa spindeltråd i labbmiljö genom att härma naturen. Spindlarna använder sig av en väldigt sur pH-förändring just där tråden tillverkas, något som forskarna efterliknat. På så sätt behövs inga starka kemikalier. Kunskapen gör att forskarna kan tillverka en enkel maskin som härmar den naturliga processen. Med den kan de tillverka kilometerlånga trådar. – Detta är det första lyckade försöket att spinna spindeltråd i en process som efterliknar den som spindeln använder sig av. Med vår nya kunskap tror vi att det i framtiden kommer att bli möjligt att tillverka konstgjord spindeltråd i industriell skala för användning som exempelvis biomaterial eller för tillverkning av avancerade textilier, säger Anna Rising, forskningsledare vid SLU och KI.
Konstgjord spindeltråd rullas upp på en roterande ram i luften. Publicerad av: Anna Rising & Jan Johansson (Sveriges lantbruksuniversitet & Karolinska Institutet). Källa: Andersson et.al., Biomimetic spinning of artificial spider silk from a chimeric minispidroin, Nature Chemical Biology, http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.2269.

Läs mer här (www.slu.se)