Många aktörer höjer nu sina röster för att hållbarhetstänket ska nå även investeringsportföljerna och flera organisationer och kommuner väljer därför bort fossila investeringar.

För att klara tvågradersmålet menar FN:s klimatpanel IPCC att 80 procent av våra kol-, olje- och gastillgångar behöver stanna kvar i marken. I Sverige har institutioner som Svenska kyrkan, Diakonia, Chalmers tekniska högskola och högskolan i Jönköping valt att begränsa eller helt exkludera placeringar i kol-, olja- och gasföretag. Örebro kommun har fattat beslut att helt utesluta placeringar i fossil energi och Västerås, Helsingborgs och Uppsala kommun har meddelat att de börjar avveckla fossila investeringar. Samtidigt pågår sedan hösten 2013 kampanjen Fossil Free Sverige (se faktaruta) för att få ytterligare tretton städer, universitet och högskolor att divestera, det vill säga sälja av aktier, fonder eller andra investeringar i fossil energi.

Kommunerna tar kontroll

Ian Hamilton som idag jobbar med affärsutveckling och miljöintegration har tidigare forskat vid Umeå universitet på hur främst investerare hanterat hållbarhetsfrågor. Han ser en trend där miljöfrågorna nu hittar in i finansrummet och hur kommuner tar kontroll över sina placeringar. – Många gånger har investeringsplaceringar lagts ut hos externa förvaltare och därför har flera kommuner inte riktigt själva kunnat svara på frågor om varför de investerar i vissa fonder. Han anser att samtidigt som det är viktigt att ta hjälp utifrån för att förstå frågan behöver även fler kommuner ta upp dessa diskussioner i ledningsrummen. – Det kommer krävas en mängd olika strategier. En kan vara att man divesterar (säljer). En annan kan vara att man för en dialog och försöker påverka större företag att ändra sin verksamhet och affärmodeller. En tredje variant kan vara att plocka ur de värsta koldioxidutsläpparna ur sin aktieportfölj och ersätta dessa med riskmässigt likvärdiga företag. De större förvaltarna väljer att göra lite av varje. Enligt Ian Hamilton och en studie som gjorts vid Oxfords universitet är det inte säkert att enbart försäljning av fossila fonder och aktier kommer innebära att de företagen går sämre och därmed försvinner eftersom det fortfarande finns många aktörer som inte bryr sig om miljön och därför kommer att investera i dem ändå. Samtidigt ser han en större medvetenhet även inom finanssektorn. – Det har tagit fem till tio år för de större, mer medialt angripna aktörerna som pensionsfonder, banker och försäkringsbolag att ta till sig miljöfrågan. Olivia Linander som är kampanjsamordnare för det i huvudsak ideella Fossil Free Sverige ser även hon ett större intresse för frågan nu jämfört med när de startade. – Om vi jämför med hur det såg ut för två och ett halvt år sedan när nästan ingen kände till vad divestering betydde till hur det ser ut idag, där investeringar är på agendan hos många fler har det rört sig snabbt framåt. För Olivia Linander och Fossil Free Sverige är divestering en viktig pusselbit i klimatarbetet, men även en signal på hur mycket makthavare menar med sin oftast fina retorik i klimatfrågan. – Så länge man inte tar sina egna ord på allvar kommer man inte agera i proportion till vilken katastrof vi står inför. Om man inte investerar i rätt branscher nu, vad är det då som tyder på att man är beredd att gå hela vägen sen?  Vi kan inte räkna med att finansbranschen tar tag i detta på egen hand, utan vi behöver sätta press.

Fondbolagen ligger med örat mot rälsen och lyssnar

För Örebro kommun startade divesteringsprocessen enligt hållbarhetsstrategen Hanna Arneson med att placeringspolicyns skrivning om etik behövde uppdateras. I den nya placeringspolicyn som togs fram ska inga placeringar göras i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas eller kol. Av totalt 3,6 miljarder kronor har Örebro kommun idag 13 miljoner kronor kvar i fossila placeringar. Enligt Hanna Arneson beror de resterande miljoner i fossilt på utbudet. – Det fanns ett ganska litet utbud när vi gjorde vår första upphandling, vi var tvungna att säga till fondbolag att vi önskade fossilfria alternativ och nu har fler banker, efter att ha legat med örat mot rälsen och lyssnat åt vilket håll tåget går, tagit fram sådana. Vi kommer fortsätta dialogen med fondbolagen så att kommunens mål på noll procent i innehav av fossilt kommer att uppnås.

Faktaruta Fossil Free Sverige

Divesteringsrörelsen startades 2011 på flera universitetscampus och har fått relativt snabb global spridning genom ett antal aktörer som exempelvis kampanjen Fossil free och organisationen 350.org. Enligt Fossil frees hemsida säger sig idag 503 institutioner runt om i världen med ett sammanlagt kapital på 3,4 biljoner dollar ha lovat att divestera sitt kapital. I den skaran finns två av världens största pensionsfonder, flera större universitet och i Paris backades kampanjen upp i Paris av FN:s klimatchef Christiania Figures. Läs mer om kampanjen på gofossilfree.org/se