TV-programmet Zero Impact, där familjers klimatpåverkan följs i vardagen, har nominerats i kategorin ”Bästa Reality” på Kristallen-galan som går av stapeln i kväll. I programmet medverkar miljövetenskapliga forskare.

I UR-serien Zero Impact mättes fyra svenska familjers klimatpåverkan i vardagen. De utmanades sedan att minska sin påverkan så mycket som möjligt under en månad. Fredrik Hedenus, forskare och avdelningschef vid Chalmers tekniska högskola, medverkade som miljöexpert i rutan. Det tog nästan två år från att han fick första frågan från programmets producent om att medverka i serien tills första avsnittet sändes. Men trots en lång process med mycket jobb i perioder tycker han att det var värt arbetet. – Programmet blev både roligare och lättsammare än vad jag hade föreställt mig från början. Och det var kul och lärorikt för mig att kommunicera om hållbarhet och klimat i ett helt nytt sammanhang, säger han. Flera av hans kollegor hade dessutom viktiga roller bakom kulisserna för att uppskatta hur familjernas val förändrade deras miljöpåverkan. Läs mer om hur utsläppen räknades ut här.
"Folkbildning är en viktig del i rollen som forskare"
Fredrik Hedenus har fått flera förfrågningar om att delta i andra populärvetenskapliga sammanhang efter serien, något han ser mycket positivt på. – Folkbildning är en viktig del i rollen som forskare. När det gäller hållbarhet och klimat pratar vi forskare gärna om politiska lösningar och vilka styrmedel som skulle ge mest effekt. I programmet tog vi upp frågor om vad som spelar mer och mindre roll för klimatet, och hur olika saker hänger ihop. Och de avvägningar som kan behöva göras. Sådant kanske vi borde prata mer om.