Världens hav håller på att förstöras snabbt. Det varnar IPSO för i en ny rapport.

Bland de faktorer som hotar livet i haven finns till exempel föroreningar, överfiske, övergödning och klimatförändringar. Några av följderna blir att haven blir allt surare, syrenivån sjunker, och temperaturen ökar. Det i sin tur gör att allt fler arter hotas. Det här varnar IPSO, en sammanslutning av havsforskare, för i en ny rapport.

Läs mer här (sverigesradio.se)