Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

Förra året lämnade Sjöfartsverket en rapport som listar 31 farliga förlista skepp längs med Sveriges kust. Några av dessa ska nu saneras. Havs- och vattenmyndigheten har fått fem miljoner kronor för att i år inleda en kartläggning och börja arbetet med ett av de mest akuta vraken som hotar att läcka tjockolja. Andra vrak misstänker myndigheten kan innehålla senapsgas och andra gifter som kan orsaka miljökatastrofer. – Vi vet att det kommer att börja läcka där det inte redan har börjat läcka. Det är bara en tidsfråga innan det sker och Sverige har varit långsamt med att göra något åt riskerna, säger projektledaren Christer Larsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten till SVT. Ett av de utpekade vraken kommer att borras för att se om och hur mycket tjockolja det innehåller. Påträffas oljan kommer vraket att saneras direkt. Målet är att samtliga vraken med störst riskbild ska vara sanerade om 10-15 år. – En sanering kostar mycket men att städa upp efter ett läckage skulle innebära att man får lägga på ett antal nollor på priset, säger Christer Larsson till SVT.