Vissa bestånd av sill överfiskades i Östersjön redan under medeltiden, enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

– Den här studien visar att folken runt Östersjön har fiskat i stor skala tidigt. Mycket tyder på att sillen var överfiskad redan på 1200-talet. Även om det finns andra faktorer som till exempel klimat som påverkar sillens överlevnad så är människans fiske den viktigaste, säger Carl André, evolutionsbiolog vid Göteborgs universitet.

Forskarna har studerat den genetiska variationen hos fiskarna i ett bestånd, och på så sätt kartlagt hur beståndet har varierat i storlek historiskt. Mindre genetisk variation i dag tyder på att beståndet varit överfiskat tidigare.

Tidigare har sillen i Bottenhavet och Bottenviken dock varit förskonad från hårt fiske, men inte nu längre.

– Vi ser ett återkommande överfiske av de olika bestånden av sill i Östersjön och just nu belastar vi det sista livskraftiga beståndet hårt, säger Carl André i ett pressmeddelande.