Sverige har tagit flera steg mot att införa ekosystembaserad förvaltning av våra havsmiljöer. Men det finns fortfarande många frågetecken kring hur förvaltning bäst genomförs i praktiken, enligt en ny rapport.

En ny rapport från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet visar att Sverige har tagit flera steg i rätt riktning inom ekosystembaserad förvaltning. Men rapporten pekar också på en rad svårigheter.

– Alla som är ansvariga för nationella mål som relaterar till havet skulle behöva sätta sig tillsammans och se över vilka mål som finns och om de går ihop. Inte minst visar den pågående havsplaneringsprocessen att det fortfarande finns olösta målkonflikter i havsförvaltningen, säger Sofia Wikström, marinekolog vid Stockholms universitet, och en av författarna till rapporten.

Syftet med en ekosystemansats är att frångå tanken om att alla miljöproblem ska åtgärdas var för sig – och i stället ha en process där alla aktörer som har intresse av ett område är delaktiga i de beslut som tas. Samverkan lyfts fram som en viktig förutsättning för att lyckas.

– En viktig insikt är att samverkan tar tid och är ganska dyrt. När medel investeras i tidsbegränsade projekt blir det svårt att upprätthålla dem efteråt. Det krävs långsiktiga satsningar för det finns inga genvägar – vill vi det här måste det få kosta och ta lite tid, säger Sofia Wikström i ett pressmeddelande.