Stor mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, enligt en ny studie från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna.

I studien undersökte forskarna undervattensväxternas betydelse för resten av ekosystemet i 32 skärgårdsvikar längs Östersjökusten.

– När mångfalden av växter är hög blir också växtsamhällena tätare i och med att små ”marktäckande” växter blandas med glesare växter som växer högt upp mot vattenytan. Det gynnar i sin tur både gädd- och abborryngel samt vattenkvalitet, säger doktoranden Åsa Austin på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet.

Det är sedan tidigare känt att undervattensväxter som ålgräs och fleråriga alger som blåstång är viktiga för naturvärden som fiskreproduktion, motverkande av erosion och upptag av näringsämnen, men denna studie visar att även mångfalden av växter spelar in.

– Vi studerade grunda vågskyddade skärgårdsvikar, där vi i Östersjön ofta har en högre mångfald av rotade vattenväxter än i jämförbara vikar på västkusten. Förklaringen är att det bräckta vattnet i Östersjön tillåter en blandning av marina, brackvatten- och sötvattensväxter att samexistera. Detta är till skillnad från resten av Östersjön som är känd för att vara relativt artfattig. Vi kom fram till att vi behöver flera olika typer av undervattensväxter för att få höga naturvärden, säger Åsa Austin i ett pressmeddelande.