Det går att genomföra miljöåtgärder i reglerade älvar utan större förluster i vattenkraftsproduktion, enligt en ny studie från Umeå universitet

Vid byggnation av vattenkraftverk och dammar förändras flöden och vattenstånd, vilket påverkar livsförutsättningar för organismer i vattendraget. Kraftverken hindrar också fiskvandring.

Men genom så kallad ekologisk reglering av flödet kan ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras. Ett forskarteam från Umeå universitet har genomfört fältstudier i Umeälven, där de undersökt vilka effekter den ekologiska regleringen ger.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Hon betonar att forskningsresultaten är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag. Resultaten är också aktuella eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.