Det går att genomföra miljöåtgärder i reglerade älvar utan större förluster i vattenkraftsproduktion, enligt en ny studie från Umeå universitet

Vid byggnation av vattenkraftverk och dammar förändras flöden och vattenstånd, vilket påverkar livsförutsättningar för organismer i vattendraget. Kraftverken hindrar också fiskvandring.

Men genom så kallad ekologisk reglering av flödet kan ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras. Ett forskarteam från Umeå universitet har genomfört fältstudier i Umeälven, där de undersökt vilka effekter den ekologiska regleringen ger.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Hon betonar att forskningsresultaten är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag. Resultaten är också aktuella eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.