Matsmältningen hos marina organismer påverkas av havsförsurningen visar en ny studie.

Forskare vid Göteborgs universitet har tillsammans med tyska kollegor studerat larvstadier hos bland annat sjöborrar. Resultaten visar att sjöborrarna har svårt att smälta föda när havet blir surare. Just sjöborrar är ekologiskt och ekonomiskt viktiga eftersom de spelar en nyckelroll i ekosystemen.

Läs mer här (science.gu.se)