Skaldjur, så som ostron, blåmusslor och pilgrimsmusslor kan i framtiden bli en mycket ovanlig syn i våra mataffärer i takt med att klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. EU satsar nu 3,6 miljoner euro på programmet CACHE för att få mer kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser.

När haven blir varmare och surare är det svårare för djur som ostron och musslor att behålla sina skal. Det krävs också mer energi för skaldjuren att tillverka sina skal, vilket kan ha konsekvenser för överlevnad och tillväxt. Detta kan i sin tur ge negativa effekter på vattenbruk och fiskerinäring. En internationell forskargrupp med forskare från bland annat Göteborgs universitet ska nu studera hur förändringarna i miljön påverkar skaldjuren. I en del av projektet kommer man undersöka om det bland skaldjuren finns en tillräcklig genetisk mångfald för att klara av framtida klimatförändringar. Man vill också undersöka om det går att isolera vissa stammar som är mer motståndskraftiga, för att kunna använda dessa i vattenbruk.

Läs mer här (science.gu.se)