När haven blir surare minskar tillgången på kalk som korallrev och många skaldjur är beroende av.

En av de arter som forskare har undersökt är foraminiferer, ett litet encelligt skaldjur som har funnits på jorden i mer än 500 miljoner år. I studien som genomfördes i Arktiska oceanen kunde de konstatera att deras skal idag är omkring 30 procent tunnare jämfört med tiden före det industriella genombrottet. Forskarna kunde även konstatera att de aldrig har varit lättare under de senaste 200 000 åren. Det är inte bara encelliga djur som drabbas. Flertalet arter som använder kalk i någon form kommer få det tuffare medan till exempel sjögräs, cyanobakterier och sjöstjärnor förmodligen kommer att gynnas. Det har även kommit larmrapporter om att korallreven, som är uppbyggda av lättlösligt kalciumkarbonat, är hotade.
– När det gäller växtplankton kan vi tydligt se att vissa arter drabbas hårt av försurningen. Svårast blir det för skaldjur eftersom ett surare hav innehåller mindre kalciumkarbonat vilket i sin tur gör att de måste ha tillgång till mer näring för att orka bygga sina skal. Vi kan därför räkna med att de kommer att få det tuffare medan växtplankton utan skal kommer att klara sig relativt sätt bättre, säger Peter Tiselius som är professor i djurplanktonekologi vid Göteborgs universitet.
Peter Tiselius, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet

Peter Tiselius, professor i djurplanktonekologi. Foto: Göteborgs universitet

Även olika typer av fysiologiska problem har upptäckts, framförallt drabbas larver till bottenlevande djur. – Vi har även sett att en del flercelliga djur har börjat bete sig annorlunda, möjligen är det ett tecken på att de är stressade.