Naturgasen som läcker från Nordstream-ledningarna är mycket allvarligt för havslivet nära utsläppskällorna i Östersjön, men också för klimatet, menar forskare.

– Vi vet att naturgas i höga koncentrationer är giftigt för fiskar. I det här området är det Östersjötorsken som jag tänker är i riskzonen, men troligen påverkar det fler arter, säger Thomas Dahlgren, forskare vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Han förklarar att metangas löser sig i vatten, men att höga koncentrationer kan vara skadligt för det marina livet. Stora utsläpp som sker under högt tryck gör också att gasen stiger till vattenytan.

– Den läcker ut i atmosfären, vilket inte heller är bra. Metan är en av de värsta växthusgaserna som finns. Det bidrar till klimatförändringarna. Men gasen bryts ner efter några år, till skillnad från koldioxid, säger Thomas Dahlgren i ett pressmeddelande.