Enligt den kunskap som finns i dag innehåller dricksvattnet i Sverige inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning som Livsmedelsverket har genomfört på uppdrag av regeringen. Men mer forskning behövs.

Livsmedelsverket fick 2018 i uppdrag av regeringen att sammanställa befintlig kunskap om hälsorisker med mikropartiklar eller nanopartiklar av plast i dricksvatten. Enligt rapporten, som skickades till regeringen 1 april, finns det inget som tyder på att dricksvatten i Sverige innehåller mikroplaster så att det påverkar hälsan.

– Därför föreslår Livsmedelsverket i dagsläget inga särskilda åtgärder för att minska mängderna i dricksvatten, säger Salomon Sand, toxikolog vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

En annan aspekt som diskuterats är om mikroplaster kan vara bärare av exempelvis bakterier eller kemiska ämnen. Slutsatsen är att det kan inträffa, men att bidraget från partiklar i dricksvatten beräknas vara väldigt litet jämfört med andra sätt vi kan få i oss bakterier eller kemiska ämnen via livsmedel.