Höga halter av miljögifter från 70-talet har påträffats i smådjur på mer än 10 000 meters djup. Det är första beviset för att gifterna nu har nått de sista orörda områdena på jorden.

Halterna av miljögifter som har funnits i märlkräftors vävnad beskrivs som extremt hög. Bland annat fann forskarna rester av PCB, ett miljögift som förbjöds på 70-talet och inte bryts ner i naturen. Mätningarna har gjorts med obemannade farkoster i Marianergraven på 11033 meters djup och Kermadecgraven som ligger 10 047 meter under ytan. Områdena ligger 700 mil ifrån varandra. Forskarna från Newcastle University, University of Aberdeen och James Hutton Institute tror att gifterna kan ha sitt ursprung i mikroplaster och döda djur som fallit ner i djupet. - Vi har sett djuphaven som en avlägsen och skyddad värld som är skyddad från människans påverkan. Vår forskning visar, tråkigt nog, att det inte kunde vara mer fel. Faktum är att de prover vi tog visar på lika höga föroreningshalter som i Suruga Bay, ett av världens mest nedsmutsade industriområden i nordvästra Stilla havet, säger Dr Alan Jamieson som lett studien. Forskarna säger att nästa steg är att förstå konsekvenserna av föroreningarna och vad de kan betyda för ekosystemet i stort.

Läs mer här (www.ncl.ac.uk)