Allt fler larmar om att vatten kommer att bli betydligt dyrare framöver, och vi behöver hitta smarta lösningar för att exempelvis slippa vattna våra trädgårdar med dricksvatten. Ett exempel på lösning, som minskar belastningen på avloppsledningsnätet och samtidigt cirkulerar dagvatten, finns sedan flera år tillbaka i Skåne.

Dricksvatten är billigt i Sverige. Taxorna varierar mellan olika kommuner, och ligger i dag mellan 2 till 11 öre per liter men enligt branschorganisationen Svensk Vatten kan taxan fyrdubblas i framtiden.

– Vi är extremt bortskämda med låga avgifter för vatten och avlopp, säger Kristina Hall, programledare för VA Syds skyfallshantering Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Hon berättar att kostnaden för vatten och avlopp redan i dag har ökat på grund av att el och kemikalier har blivit dyrare. Men tyvärr finns fler orosmoln. Svenskt Vatten uppskattar investeringsbehovet i svenska VA-system till 560 miljarder kronor fram till år 2040. Det handlar om eftersatt underhåll, behov av ombyggnationer av reningsverk och föråldrade ledningsnät som behöver åtgärdas.

– Vattenkonsumtionen är bara är en liten del av kostnaderna, även om vi använder mindre vatten kommer taxan att öka på grund av investeringsbehoven.

Minimera mängden dagvatten

I många av Sveriges städer och samhällen är ungefär 30 procent av marken allmän platsmark, resten är privatägd. Det innebär att det är viktigt att även få med de privata fastighetsägarna i omställningen för ett hållbart vatten- och avloppssystem.

Kristina Hall
Kristina Hall, va-strateg på VA Syd Malmö.

I Malmö har VA-Syd sedan slutet av 1990-talet erbjudit sina kunder ekonomisk ersättning för att koppla bort stuprören från dagvattennätet. Efter skyfallet 2014, som orsakade stora översvämningar med skador på både fastigheter och infrastruktur, utökades arbetet med att uppmuntra privata fastighetsägare att vara en del av lösningen på översvämningsproblemen.

– Genom att minimera mängden dagvatten som kommer in i våra ledningar avlastas hela VA-systemet.

Kristina Hall vittnar om att intresset för projektet har varit stort, främst från villaägare, men även bostadsrättföreningar. Hon berättar om en bostadsrättsförening i Malmö som förvandlade mörka och tråkiga innergårdar till grönskande oaser genom att leda om vattnet.

– Det blev en fantastisk lösning där vattnet, i stället för att åka ner i avloppssystemet, gav nytt liv åt två gigantiska pilträd med nya planteringar runtom.

Svårt att nå större verksamheter

För att komma igång satsade de på en intensiv informationskampanj under fyra års tid.

– Det handlade mycket om att sprida kunskap och göra det enkelt för personer som ville engagera sig. Vi fick väldigt stort genomslag.

Den största utmaningen har varit att locka större verksamheter, exempelvis affärslokaler och industribyggnader.

– De är svårare att nå eftersom ersättningen för att koppla bort sig är för låg för att locka dem till investeringar, det har större påverkan för privatpersoner. Vi ser dock ett ökat intresse hos större fastighetsbolag och verksamheter att titta på lösningar för att återanvända dagvatten och minska dricksvattenkonsumtionen.

Hon har även mött intresse från andra områden runtom i Sverige. För de som är intresserade av att göra något liknande tipsar hon om att starta i det lilla.

– Vi hade ynnesten att få jobba ordentligt med detta, men man behöver inte göra allt.

Samarbeta med kommunen

Kristina Hall ger tre konkreta råd för andra som vill arbeta med frågan; kommunicera, utnyttja nyhetsflödet och samarbete med kommunen. 

– Människor vill ta hand om vattnet, de flesta mår dåligt av att vattna med dricksvatten, så våga lyfta frågan och kommunicera om det, säger hon.

Hon tipsar också om att hänga på aktuella frågor, för att få en extra skjuts i kommunikationen.

– Folk är kanske inte så intresserade av VA-frågor, men många har intresse för sin trädgård, det har vi använt i vårt samarbete med riksförbundet Svensk trädgård. Nu talas det mycket om översvämningar, vilket skulle kunna användas för att nå ut. Stjäl varenda fråga du kan.

Ytterligare ett råd är att samarbete med kommunen, och att hålla koll på när de ska genomföra projekt.

– När kommunen ändå ska göra någonting, exempelvis gräva upp kantsten, så kan de kanske passa på och leda vatten till en grönyta samtidigt. Vi måste lösa det här tillsammans!