Att anlägga storskaliga musselodlingar är i dag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet, dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper, enligt forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

På senare tid har musselodlingar förespråkats som en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i kustområden, bland annat i Östersjön. Grundtanken är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas upp ur vattnet. Men blåmusslor utmed svenska östkusten växer långsammare, och har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve och fosfor än musslor på svenska västkusten. Det gör att potentialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är betydligt sämre i Östersjön jämfört med i Västerhavet. Det finns också stora kunskapsluckor kring musselodlingars negativa sidoeffekter på havsmiljön. De småskaliga försöksodlingar som finns i Östersjön i dag har liten negativ miljöpåverkan, men ger samtidigt ingen stor miljönytta. Om odlingarna skalas upp ökar risken för syrebrist på bottnar och ökad frisättning av näringsämnen. Forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet föreslår nu i en policy brief att vi bör avvakta med nya satsningar på musselodling i Östersjön, att nya beräkningar som tar hänsyn till Östersjöns speciella förhållanden görs samt att inga musselodlingar i Östersjön startas innan vi vet mer om sidoeffekterna. Det framgår av ett pressmeddelande från Stockholms Universitet.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Torsten Werner skriver:

    Varför förbud mot musselodling på västkusten? Även om de växer långsammare så måste de alternativet kunna få vara med vid utvärderingen tillsammans med de andra alternativen. Tycker att det luktar konkurrensbegränsning om förslaget. Låt det bästa alternativet vinna som ger mest nytta. Typiskt att bannbullan kommer från Stockholm.
    MVH
    TW