Låter du vattenkranen stå på medan du borstar tänderna? I så fall slösar du bort fem liter vatten vid varje borstning. Att stänga av kranen under tandborstning är bara ett av många sätt du kan minska din vattenförbrukning.

Hallå där Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, som tycker att vi måste sluta ta vårt dricksvatten för givet.

Har vi inte mycket vatten i Sverige?
– Vi har haft det väl förspänt och inte behövt ransonera tidigare i någon större utsträckning, men på grund av ett varmare klimat så börjar situationen att ändras. Lägg till en växande befolkning som dessutom successivt vant sig vid ett större vattenuttag - vår fäbless för att ta långa duschar är ett exempel.

Kenneth M Persson
Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.

Hur kan jag som privatperson snåla på vattnet?
– Det finns mycket att göra. En enkel grej är att stänga av kranen när du borstar tänderna. Annars rinner fem liter vatten förbi fast bara fyra deciliter behövs. En annan sak är att alltid ha en kanna vatten redo i kylen. För att få ett glas kallt vatten sommartid behöver du spola fem till tio liter vatten i avloppet. Andra förslag är att på duschar och tvättmaskiner installera en display som visar hur mycket vatten som gick åt vid senaste användningen, vilket få reflekterar över i dag. Eller varför inte en app som redovisar vattenförbrukningen per dag och där man kan tävla mot andra om vem som är vattensnålast?

Är vatten för billigt i Sverige?
– Ja, vattnet är gratis eller åtminstone nästintill. Hushållen betalar en årlig avgift, den så kallade VA-taxan, och intäkterna därifrån går till att bekosta anläggningar och ledningsnät. Den avgiften bör fördubblas. Ledningsnäten är framförallt byggda på 1960-talet och börjar bli slitna, 15 procent av dricksvattnet går i genomsnitt förlorat i läckor. I 20 år har vi VA-ingenjörer pratat om att taxan bör höjas, det börjar bli dags att även politikerna tar den här diskussionen.

Varför händer det inget politiskt i frågan?
– I Sverige har vi som uppfattningen att det finns gott om vatten och att de perioder då detta inte gäller är undantag från regeln. Trots det händer en hel del på det politiska planet, men främst inom miljökvalitetfrågor. Det har också gjorts en stor satsning mellan vattenkraftsbranschen och Havs- och vattenmyndigheten om hur vattenkraftens flödesreglering kan lindras så att fisk kan vandra och leka även i reglerade vattendrag. En svår nöt att knäcka politiskt är också att lösningar kräver mer pengar och att någon behöver betala för dessa. Om inte krismedvetenheten är hög, tycker de flesta såväl väljare som politiker, att ökade kostnader inte är roliga att bära.

Hur skulle priset kunna justeras?
– Jag tycker att vi ska införa en taxa som utgår från den tjänst som vatten ger, såsom törstsläckning, rening eller bevattning. Som en konsekvens blir prismedvetenheten högre och chansen att hushåll och näringsliv investerar i besparingsteknik ökar.

Och för de produkter vi konsumerar?
– Man kan tänka sig en vattenskatt som är inbakad i exempelvis maten vi köper. Då kan acceptansen för högre livsmedelspriser öka. Dessa intäkter kan gå till restaurering av bönders dräneringsrör och dammar, vilka ofta har mer än 150 år på nacken.