Den första stora mätningen av undervattensbuller i Östersjön är sammanställd. Säl, tumlare och torsk är tre arter som är extra känsliga för ökande ljudnivåer under ytan.

Hallå där Peter Sigray, forskare på Försvarets Forskningsinstitut! Du är projektledare för BIAS, ett samarbetsprojekt för att mäta buller i Östersjön. Mätningarna som ni gjorde under 2014 har nu sammanställts och analyserats. Varför gör ni de här mätningarna? – Därför att det är okänt vilka ljudnivåer vi har i våra hav, och vi behöver lära oss mer om hur ljudlandskapet under vatten ser ut. Vi började titta på vindkraftverk 2010 men projektet startade 2012. Mätningarna har genomförts under hela 2014. Vad är det som låter? – Vi har funnit att det är flera ljudkällor. I första hand är det fartygsbuller som låter, men vi har även spelat in pålningsljud från när man etablerar vindkraftverk, regn och en hel del havsbrus från vågorna. Så ljud är vanligt under vatten och naturliga ljud är i regel inget problem, det är när vi lägger till ljud och ökar på nivåerna som det blir problem. Varför är det ett problem? – Det vi har studerat är kontinuerliga ljud som finns närvarande hela tiden. Det gör att vissa arter som använder sig av ljud för olika ändamål störs av det extra buller som finns där. Ett exempel är att lockrop mellan honor och hanar inte får samma effekt, hanen blir överröstad. En inventering pågår inom ramen för Helcom där man ställer samman en lista över vilka djur som kan tänkas vara känsliga. Tre djur som vi vet reagerar på ljud är säl, tumlare och torsk. Det är djur man vet genom vetenskapliga studier använder hörseln. Var låter det mest? – Det låter mest där det finns mest fartyg, i fartygslederna, framför allt i det som heter egentliga Östersjön. Det finns en stor farled söder om Gotland som går förbi Hanöbukten och viker av in mot finska viken. Det är Östersjöns största motorled. Den passerar tre viktiga områden som är biologiskt produktiva, norra och södra Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Vad kan göras åt bullret? – I fall att det finns en skadlig effekt så ska man vidta åtgärder. Idag har sådana åtgärder inte vidtagits men det finns olika sätt att minska bullret. Man kan certifiera fartygen för att åka i vissa områden, man kan sänka hastigheten och dirigera om fartygsleder så att de går långt från känsliga områden. Man kan också bygga tystare fartyg.