Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt olika marina organismers giftkänslighet. Kartläggningen gör det möjligt att skapa miljövänligare båtbottenfärger med lägsta möjliga dos av en kombination av riktade biocider.

Det finns flera tusen olika marina arter av växter och djur som gärna växer på båtskrov. Det enda de har gemensamt är att de behöver en fast yta att fästa vid. Men de är mycket olika känsliga för olika typer av biocider. – Genom att känna till den lägsta koncentration som krävs av en viss biocid för att förhindra påväxt av en marin organism kan man reducera mängden skadliga ämnen i en färg till den minsta möjliga, säger Ida Wendt, vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, i ett pressmeddelande. Ett exempel är att det krävs hundratusen gånger så mycket av den nya biociden medetomidine för att förhindra påväxt av algen havssallat, som det krävs för att förhindra påväxt av havstulpaner. Genom att i stället för att använda höga doser – vilket dödar allt och innebär en kraftig överdosering för vissa arter – använda en kombination av biocider, som specifikt verkar på olika arter, kan man minska den totala mängden gifter i färgerna.

Läs mer här (gupea.ub.gu.se)